Banner
Aile ve Evlilik Danışmanlığı
Aile ve Evlilik Danışmanlığı Aile Terapisi Nedir?
Aile terapisi, aile gruplarının tedavisidir. Ailelerin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbiriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Aileyi oluşturan bireylerin bireysel nitelikleri kadar, kendi aralarındaki etkileşimin niteliği de önemlidir.
Aile terapilerinde kabaca yapmaya çalıştığımız şey, balıkların içinde yüzdükleri şeyin ne olduğunu bilmemeleri gibi onlarında yaşadıkları ilişki sistemlerindeki görmedikleri, bilmediklerini açıklığa kavuşturmaktır. Yani kendilerine iç görü kazandırmaktır.

Danışanın ailesini, aile terapisine razı etmek her zaman kolay değildir. Özellikle ruhsal hastalıkların kabul edilmesi zor ve psikolojik danışmanların ve psikologların halen deli doktoru olarak görüldüğü ülkemizde, insanlar kendilerini ertelemekte, geciktirmekte, tamiri imkansız zorluklar içine girmektedirler. Kendilerine zor bir hayatı yaşatmakta ve ruhsal zorluklarını da kendisinden sonraki nesillere aktarmaktadırlar.
Eş terapisi ile ilgili Kurân’da tavsiye edilen de budur: ‘her iki aileden tecrübeli kişilerin hakemliğinde bir değerlendirme.’ (Nisâ: 35)

Eş Terapisi Ne Zaman Gerekir?
Evlilik ya da beraberlikte sorun olduğunda, genelde bu sorundan daha çok etkilenen kişi tedaviye gider. Eğer bu tedavi kişinin sorunlarını çözmede yetersiz kalıyorsa, eş terapisinin zamanı gelmiş demektir. Çünkü kişinin sorunları evliliğe bağlıdır ve evlilik sorunları çözümlenmeden, bireysel tedavi olanağı olmamaktadır. Bazen çiftler sorunları olduğunu kabullenmez ya da dile getirmezler. Ancak, aralarındaki tartışmaların birinde, eşlerden birinin önemli bir ruhsal belirti geliştirmesi, onları terapiye yönlendirir. Bu sorun ilk anda bireysel gibi görünmekle birlikte, dikkatli gözlemle evlilik sorunu olduğu tespit edilebilir. Zorunlu gibi görünen, direkt eşlerin saptamasıyla değil de, ortaya çıkan bireysel sorunların çözümüne çalışılırken ortaya çıkan bu terapi nedenlerinin dışında, eşlerin direkt başvuruları vardır. İyi geçinemeyen, sürekli tartışan eşler, ilişkilerinde bir sorun olduğunu kavrar ve bunun çözümlenmesi için bir eş terapistine başvururlar.

Aile Terapisi Sürecinde Kullanılan Teknik ve Yöntemler Nelerdir?

• Aile terapisine katılan bireylerin soruna bakış açıları ve sorunun çözümü noktasında getirdikleri öneriler birer birer ele alınarak değerlendirilir.
• Aile terapisti öncelikle ailenin ortak konuşabileceği bir iletişim dili geliştirmeye çalışmalıdır. Bunun için de bireylerin sahip olduğu değerleri yüceltme, değerlerini öne çıkartma, övme, yargı belirtme yerine etkileşimsel (döngüsel) sorgulama gibi teknik ve yöntemler kullanır.
• Her sorunun bakış açısına göre farklı algılanabileceğinden hareketle aile terapisine katılan her aile üyesinin sorunu nasıl gördüğü ve sorunun kökenini kendi bakış açısı ile net bir biçimde ortaya koyması istenir. Bunu yaparken aile terapisti bireylerden konuşurken ben dilini kullanmalarını ister.
• Aile terapistinin bir başka yapmaya çalışacağı şey sorunu netleştirme ve etkileşimlere ilişkin yorumlamalar yapmaktır.
• Ailede sorunlara ve ortaya konan bakış açısının değiştirilebilmesi için yeniden çerçeveleme yöntemi kullanılır.
• Ev ödevleri: Aile terapistleri aile terapisi süreci boyunca ihtiyaç duyulan yer ve zamanlarda aileye evlilik sorunlarını daha kolay çözebilmelerini sağlayabilmek amacıyla ev ödevleri vererek bunları yerine getirmelerini talep edebilir. Ev ödevleri aile terapisi sürecini hızlandırdığı gibi aile üyelerinin gelişimi görmelerini sağlamak açısından da önem taşımaktadır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Çocuk Danışmanlığı
- Cinsel Problemlerin Çözümü
 
 
Pro WEB