Banner
Çocuk Danışmanlığı
Çocuk Danışmanlığı

Oyun Terapisi
Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur.
Oyun, hayal ile gerçek arasında bir köprü, içsel dünyanın dışavurumu, çocuğun hayata hazırlanmasında bir nevi provadır.
Oyun terapisi ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve birçok davranışlarının altında yatan temel nedenleri öğrenilebilir, çocukların duygusal dünyalarına girilebilir, sorunlarına yardımcı olunabilir.
Neden çocuklara oyun terapisi?
Çocuklar oynamayı severler. Çocuklar duygularını büyükler gibi anlamlandıramadıkları gibi, duyguları hakkında büyükler gibi de konuşamazlar. Bu yüzden büyüklerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz. Oyun çocuklar için terapi yöntemi olarak  kullanıldığında çocuk yaşadıklarını ve duygularını ifade etme ortamı bulur. Çocuklar oyun sırasında yaşadıklarının bir parçası olarak davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını yeniden yaratır ve sergilerler... Oyun terapisinin avantajı, çocukların gelişimlerine uygun terapisel oyunu oluşturabilmelerindendir. Terapist ile çocuğun kurduğu terapisel ilişki ise, çocukların yaşadıkları stresli yoğun duygusal tecrübeyi yansıtan oyunu yarattıklarında kendilerini güvenli hissetmelerini sağlayan olan en önemli unsurdur.
Oyun terapisinde ne olur?
Oyun terapisi yardımıyla çocuklar içsel dünyalarında mücadele ettikleri duygusal olaylarını bir araya toplayan oyun yaratabilirler. Bu tecrübeleri genelde çocuk sözel olarak dışa vuramaz. Çocuk yaratacağı oyuna uygun duygusal sorunlarını yansıtan oyuncakları seçer ve oyununu yaratır. Bu ifade ile başlayan oyun, oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla ilgili anlama ve çözüme yönelik hamleler ile iyileşme sağlayana kadar devam eder.
Oyun terapisi çocuğa nasıl yardımcı olur?
Oyun terapisi sürecinde çocuk olaylarla ilgili bakış açılarını, davranışlarını değiştirebilir ve başkaları ile ilişkilerinden haz alır hale gelir. Çocuk oyun sırasında hayal kırıklıkları yaşadıkları olayları yeniden yaratmakla oyun sırasında bu tecrübeleri değiştirme fırsatı bulur ve böylece hem oyun tecrübeleri hem de hayattaki ilişki alışverişlerinden zevk alır hale gelebilir.
Filler ve Çocuklar
Kimimiz bazı olayları çok iyi hatırlarken kimimiz hatırlamakta zorlanırız. Aslında belleği bir çok katmanı olan bir tabaka olarak düşünürsek, örtük bellek dediğimiz bölümünde ta doğuma hatta doğum öncesi anılara kadar uzanan bir alan mevcuttur. Dolayısıyla çocuklar onlarla beraber ya da onlara yapılan ve görünüşte önemli olmayan bir olay tüm ayrıntıları ile belleklerinin bu bahsedilen örtük bellek kısmına yerleşir.
Peki bu neden önemli?
Yıllar geçmiş olsa da çocukların içinde yaşamış oldukları travmatik olayların anıları üzerinden çok zaman geçmiş olsa da bıraktığı izler travmanın ağırlığına göre izler bırakır. Aşırı kaygı, korku ve kızgınlık gibi davranış problemleri gösteren çocukların davranışlarının altında yatan esas neden eski ya da yeni yaşadıkları travmalardır.
Byron Norton’ın söylediği gibi “Filler ve Çocuklar asla unutmaz” . Özellikle, travma yaratan olaylar henüz çocukların sözel ifadeye geçmediği ya da sözel ifadede kısıtlı olduğu bir gelişimsel dönemde olduysa deneyimsel oyun terapisi metodu travma çözülmesinde yardımcı yaklaşımların başında gelir.
Travma olsun ya da olmasın çocukların iç dünyasına dil ve anlatım aracılığıyla girmek neredeyse imkansızdır. Deneyimsel Oyun Terapisi, çocuklarla direk yaşananlar üzerine konuşmak yerine oyuncaklar aracılığıyla anlattıkları sembolleri okumak ve oyun içinde bize sundukları sıkıntılarını çözmeyi esas olan bir metottur.
Bu metot özellikle 3-10 yaş arasında yüksek kaygı, korku,kızgınlık gösteren ayrılık, taşınma , hastalık, yada kayıp gibi vs. çeşitli travmalar yaşamış çocuklar bize daha derin şeyler anlatabilirler.

 


 

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Aile ve Evlilik Danışmanlığı
- Cinsel Problemlerin Çözümü
 
 
Pro WEB